Complete

The Monaghan Quest

How Well Do You Know County Monaghan?

Cén t-eolas atá agat ar chontae Mhuineacháin?

Now is the perfect time to discover the gems on your own doorstep, and Monaghan Tourism is giving you the incentive to do just that with the Monaghan Quest. Answer a series of questions covering heritage sites, outdoor spaces and attractions throughout the county and win prizes in the form of Town Vouchers for the town of your choice.

The answers to most of the questions can be found by visiting the places themselves and the competition will run throughout the month of August, giving plenty of time for participants to explore within safe social distancing parameters. And when you’re out and about, why not visit other attractions or stop off for a bite to eat in the vicinity?

As Cathoirleach Cllr. Colm Carthy says, “This is a fantastic incentive for everybody – whether young or old, from near or far – to get out and about and discover the wonderful attractions, outdoor spaces and heritage sites we have here in County Monaghan. The tourism and hospitality industry is going through a particularly tough time and every cent spent here in the county can make all the difference. I hope as many people as possible can join the Quest and show their support.”

1st Prize €300; 2nd Prize €200; 3rd Prize €100, with an additional €100 of vouches up for grabs via ‘Spot Challenges’ which will be released via Monaghan Tourism social media channels (@MonaghanTourism on Facebook, Instagram and Twitter) over the course of the month.

Kids are encouraged to get involved, too: the Monaghan Mini Quest is a series of 10 questions with a €50 voucher prize offered.

Monaghan is open for business and we’re relying on your support to give local businesses and tourist attractions a much-needed boost.

To download Monaghan Quest quiz sheets and to view Terms & Conditions, click below.  

Tá sé in am teacht ar an saibhreas atá i mbéal an dorais agat, agus Turasóireacht Mhuineacháin anseo chun tú a spreagadh trín gCuardach Mhuineacháin. Freagair sraith ceisteanna ar shuímh oidhreachta, láithreacha agus buanna ar fud an chontae, bain duaiseanna mar Dhearbháin Bhaile don rogha baile mór.   

Ar an mórgóir caithfear bheith ar an láthair chun na ceisteanna a fhreagairt.  Leanfaidh an comórtas go deireadh Lúnasa, mar sin beidh fuílleach am ag rannpháirtithe chun taiscéalaíocht a dhéanamh laistigh de na paraiméadair shábháilte a bhaineann le cloí leis an achar sóisialta. Agus tú ag siúl timpeall, cén fáth nach dtabharfaidh tú cuairt ar nithe is díol spéise eile nó stad chun greim a ithe sa chomharsanacht?

Mar a deir Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhuineacháin, an Comhairleoir Colm Carthy, “Is spreagadh iontach é seo do gach duine – cé acu óg nó aosta, ó i bhfad nó i gcéin – chun dul timpeall agus na mbuanna iontacha, láithreacha agus suíomhanna oidhreachta atá againn anseo i gContae Mhuineacháin a fháil amach. Tá turasóireacht agus tionscal an fháilteachais ag dul trí thréimhse an-chrua agus is féidir le gach cent a chaitear anseo sa chontae difríocht mhór a dhéanamh. Tá súil agam gur féidir leis an oiread daoine agus is féidir a bheith páirteach sa Chuardach agus a dtacaíocht a thaispeáint. “

An chéad Duais €300; An dara Duais €200; An tríú Duais €100; beidh luach breise  €100 mar dhearbháin le buachaint trí  ‘dúshláin ar an toirt’.  Seolfar iad siúd trí bhealaí meáin shóisialta Turasóireacht Mhuineacháin (@MonaghanTourism ar  Facebook, Instagram agus Twitter) go ceann na míosa. 

Spreagtar leanaí freisin lena bheith páirteach: sraith 10 gceist is ea Mionchuardach Mhuineacháin agus tá duais mar dhearbhán €50 ar fáil.

Tá Muineachán oscailte do chúrsaí gnó agus ag brath ar do thacaíocht chun an sonc láidir atá ag teastáil a thabhairt do na gnóthaí áitiúla agus láithreacha turasóireachta.

Féadfar leathanach na gceisteanna maraon le téarmaí agus coinníollacha a íoslódáil anseo.